Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum
Genel MüdürlüğüBölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
2014-2023 Taslak

Görüş Tablosu


Mekansal Gelişim Şeması
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) 
 
Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasında uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanmaktadır.
 
BGUS, merkezi ve yerel düzeydeki kamu idarelerinin, üniversitelerin ve kalkınma ajanslarının bölgesel gelişmeyi ilgilendiren çalışmalarında esas alınır. Meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün çalışmalarında ise yol gösterici nitelik taşımaktadır.
 
      İlkeler
 
Bölgesel gelişme politikalarının tespiti ve yönetilmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınacaktır:
  • Ulusal önceliklere uyum ve tamamlayıcılık
  • Kalkınmada fırsat eşitliğinin sağlanması
  • Sürdürülebilirlik
  • Verimlilik
  • Katılımcılık, işbirliği ve ortaklık
  • Çok düzeyli yönetişim
  • Yerellik ve yerindenlik

      Plan ve Programlarda BGUS

Dokuzuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere, Orta Vadeli Programlarda ve Yıllık Programlarda bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde öncelik ve hedefleri belirlemek, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin (BGUS) hazırlanması hususu yer almaktadır. BGUS Onuncu Kalkınma Planı “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” önceliği altında yer alan ana politikalar etrafında geliştirilmiştir.


 
Ahiler Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı BAKKA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı TC. Kalkınma Bakanlığı  BAKKA - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı  BEBKA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ÇKA - Çukurova Kalkınma Ajansı  
  DAKA - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DİKA - Dicle Kalkınma Ajansı DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOKA - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Fırat Kalkınma Ajansı  GEKA - Güney Ege Kalkınma Ajansı  
  GMKA - Güney Marmara Kalkınma Ajansı İKA - İpekyolu Kalkınma Ajansı İSTKA - İstanbul Kalkınma Ajansı İZKA - İzmir Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı KUDAKA - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı  
  KUZKA - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı MARKA - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MEVKA - Mevlana Kalkınma Ajansı OKA - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ORAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı SERKA - Serhat Kalkınma Ajansı
  Trakya Kalkınma Ajansı Zafer Kalkınma Ajansı        
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
Necatibey Cad. No.110/A 06100 Yücetepe-ANKARA
Tel: + (90) 312 294 50 00 Faks: + (90) 312 294 68 77
KB YBS - 2013.