Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum
Genel MüdürlüğüBölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
2014-2023
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) 
 
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS), bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaları ve öncelikleri tayin etmek, sektörel, bölgesel ve yerel düzeylerdeki politika ve planlar arasındaki uyumu güçlendirmek, alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesi ve 10. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanmıştır. BGUS AB müzakereleri kapsamındaki 22. Fasıl olan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı için kapanış kriterinden biridir.
 
BGUS, merkezi ve yerel düzeydeki kamu idarelerinin, üniversitelerin ve kalkınma ajanslarının bölgesel gelişmeyi ilgilendiren çalışmalarında esas alınır. Meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün çalışmalarında ise yol gösterici nitelik taşımaktadır.
 
      İlkeler
 
Bölgesel gelişme politikalarının tespiti ve yönetilmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınacaktır:
  • Ulusal önceliklere uyum ve tamamlayıcılık
  • Kalkınmada fırsat eşitliği
  • Sürdürülebilirlik
  • Verimlilik
  • Katılımcılık, işbirliği ve ortaklık
  • Çok katmanlı yönetişim
  • Yerellik ve yerindenlik 
Ahiler Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı BAKKA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı TC. Kalkınma Bakanlığı  BAKKA - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı  BEBKA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ÇKA - Çukurova Kalkınma Ajansı  
  DAKA - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DİKA - Dicle Kalkınma Ajansı DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOKA - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Fırat Kalkınma Ajansı  GEKA - Güney Ege Kalkınma Ajansı  
  GMKA - Güney Marmara Kalkınma Ajansı İKA - İpekyolu Kalkınma Ajansı İSTKA - İstanbul Kalkınma Ajansı İZKA - İzmir Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı KUDAKA - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı  
  KUZKA - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı MARKA - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MEVKA - Mevlana Kalkınma Ajansı OKA - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ORAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı SERKA - Serhat Kalkınma Ajansı
  Trakya Kalkınma Ajansı Zafer Kalkınma Ajansı        
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
Necatibey Cad. No.110/A 06100 Yücetepe-ANKARA
Tel: + (90) 312 294 50 00 Faks: + (90) 312 294 68 77
KB YBS - 2013.